YRITYKSILLE

Henkilöstösi terveydeksi

TUKEA TYÖYHTEISÖSI HYVINVOINTIIN.

Hyvinvointiluennot ja -valmennukset osana urheiluseurojen, koulujen ja yritysten arkea tai hyvinvointipäiviä. Luennot ja valmennukset räätälöidään aina kohdeyleisön tarpeisiin sopivaksi. Pyrin aina osallistamaan kuulijoita pohtimaan omaa, sekä yhteisön hyvinvointia ja lähestymään aiheita käytännönläheisesti. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja unen, palautumisen, ruokailutottumusten, oman aktiivisuuden ja arjenhallinnan tueksi.

LUENNOT JA YRITYSVALMENNUKSET

Hinnat alkaen 200€/h + alv 24%.

Luennot ja webinaarit

Hyvinvointi ja palautumisen tasapaino: Luennolla käydään läpi miksi olisi tärkeää ja miten löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan sekä kuormituksen ja palautumisen välille, sekä tunnistaa omat voimavarat, vahvuudet ja kehityskohteet.

Hyvä elämä alkaa arvojen mukaisista teoista: Kun tietää ensin sen, mitä hyvä elämä (arvot) tarkoittaa, on helpompi tehdä sen suuntaisia valintoja. Arvot toimivatkin ikään kuin kompassina ja kun suunta on selvillä, on helpompi asettaa hyvinvointia edistäviä konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet taas näkyvät käytännön tasolla tekoina ja tapoina.

Muutos: Suurin osa meistä varmasti tietää, että riittävällä unella, liikunnalla ja ravinnolla on merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin, mutta pelkkä tieto ei vielä riitä muutoksen tekemiseen. Luennolla käydään läpi mm. arvojen, motivaation, psyykkisten taitojen ja ympäristön osuutta pysyvässä muutoksessa ja konkreettisia keinoja muutoksen toteuttamiseksi.

Yritysvalmennukset

Yritysvalmennukset ovat toimiva tapa tukea työyhteisösi hyvinvointia ja terveyttä. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin maksavat itsensä jopa kuusinkertaisina takaisin. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Esimerkki toimivasta kokonaisuudesta:

  • viikoittaiset yhteistreenit liikkuvuudesta, kestävyysharjoitteluun ja lihaskuntoon
  • palautumisen tasapaino -luento
  • ravitsemuksen kulmakivet -luento
  • yhteydenpito yhteisen facebook- tai whatsapp -ryhmän kautta

Valmennuksen tarkempi sisältö räätälöidään aina ryhmän tarpeiden, toiveiden ja rajoitteiden mukaan.

Pyydä tarjous