Firstbeat työhyvinvointi

Firstbeat Huolenpitosopimus työhyvinvoinnin tukena

Firstbeat Huolenpitosopimuksen avulla edistetään työntekijöiden terveyttä yksilöllisesti, sekä lisätään työyhteisön jaksamista ja resilienssiä. Säännöllisen seurannan ja tuen avulla pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta sekä hyvinvoinnista, ja vältetään kuormituksen kasaantuminen.

Huolenpitosopimuksen avulla varmistetaan, että teemme oikeita valintoja palautumisen kannalta ja reagoidaan tarpeen tullen Firstbeat mittauksista saatuun dataan. Firstbeat työkalun avulla jokainen saa tietoa kuormituksen ja palautumisen tasapainosta, unen määrästä ja laadusta, fyysisestä aktiivisuudesta, sekä itse koetusta hyvinvoinnista. Valmennus tukee työhyvinvointia ennaltaehkäisevästi, ja auttaa myös esihenkilöitä tuloksellisessa työkykyjohtamisessa. Huolenpito antaa yksilöille ja yhteisölle lisätukea sekä motivaatiota, jonka avulla jokainen pääsee toteuttamaan itselleen merkityksellisiä ja sopivan kokoisia muutoksia tasapainoisempaa arkea kohti.

Hyvinvoinnin kokonaiskuva

Firstbeat mittaus toimii työkaluna, jonka avulla jokainen oppii tunnistamaan, miten parhaiten edistää omaa hyvinvointiaan itselle sopivalla tavalla, sekä löytää tasapainon kuormituksen ja palautumisen välillä.

Mittalaite mittaa liikettä, itse koettua hyvinvointia, sydämen sykettä, sekä sykevälivaihtelua (sydämen lyöntien välisen ajan vaihtelu), ja antaa tämän kautta tietoa autonomisen hermoston toiminnasta: kuormituksesta, palautumisesta sekä unen määrästä ja laadusta. Mittaustulosten kokonaispisteiden avulla saa käsityksen hyvinvoinnin kokonaistilanteesta – stressin ja palautumisen tasapainosta, unenaikaisen palautumisen tilanteesta, sekä liikunnan terveysvaikutuksista.

Opi miten kehosi reagoi päivittäisiin valintoihisi

Firstbeat Huolenpitosopimuksessa henkilökohtaisen mittalaitteen ja mobiilisovelluksen avulla jokainen pääsee seuraamaan hyvinvointiaan säännöllisesti. 1-5 vuorokauden mittauksen voi tehdä silloin kun kullekin parhaiten sopii. Firstbeat -kuvaajasta näkee kehon stressireaktiot, palautumisen hereillä ollessa ja unen aikana, sekä kevyen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutukset vuorokauden ajalta.

Halutessaan jokainen näkee myös reaaliaikaista tietoa kehon reaktioista päivän tapahtumiin, mikä auttaa käyttäjää tekemään omaa hyvinvointia tukevia päätöksiä jo etukäteen. Näin ymmärrät esimerkiksi, mitkä päivän aikaiset teot parantavat unesi laatua, mikä tapahtumat nostaa stressitasoasi, kykenetkö palautumaan myös hereillä ollessasi, sekä sisältääkö arkesi sopivasti fyysistä aktiivisuutta.

Kokonaisvaltainen valmennus tärkeimpiesi tueksi

Valmennus pureutuu riittävään palautumiseen ja (työ)arjessa jaksamiseen. Valmennus tarjoaa tietoa, mutta ennen kaikkea konkreettisia työkaluja stressiin, palautumiseen, uneen, sekä liikkumiseen, ja auttaa yksilöä sekä työyhteisöä tekemään arjessa pieniä, mutta merkittäviä muutoksia. Valmennus edistää työn ja vapaa-ajan, sekä kuormituksen ja palautumisen välistä tasapainoa, sekä auttaa tunnistamaan omia voimavaroja, vahvuuksia ja kehityskohteita.

Firstbeat mahdollistaa myös anonyymin yhteenvedon työyhteisösi hyvinvoinnista, sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä, kun mukana on vähintään 7 työntekijää. Huolenpitosopimuksen avulla varmistetaan, että teemme oikeita valintoja palautumisen kannalta ja reagoidaan tarpeen tullen mittauksista saatuun dataan. Säännöllisen seurannan ja tuen avulla pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta sekä hyvinvoinnista ja vältetään liiallisen kuormituksen tuomat uupumiset.

Ryhmäluennot ja workshopit järjestetään kasvotusten tai etänä, ja niiden sisältö räätälöidään aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pyrin aina osallistamaan kuulijoita pohtimaan omaa, sekä yhteisön hyvinvointia ja lähestyn aiheita käytännönläheisesti.

Workshoppien aiheina esimerkiksi:

  • Johdatus Firstbeat Life -palvelun käyttöön ja tulosten tulkintaan
  • Mitä stressi on? Mistä kokonaiskuormitus koostuu?
  • Kuormituksen ja palautumisen tasapaino
  • Miten vahvistaa yksilön ja yhteisön resilienssiä?
  • Uni ja sen merkitys
  • Miten ravitsemus vaikuttaa palautumiseen?
  • Aktiivisuuden ja fyysisen kunnon yhteys parempaan palautumiseen ja stressinhallintaan
  • Kuinka voin päivänaikaisilla valinnoillani edistää palautumista?
  • Käytännön harjoituksia: mm. ohjattuja mikrotaukoja, liikkuvuus- ja rentoutusharjoituksia

Tutustu Huolenpitosopimukseen ja pyydä tarjous täältä.