Psyykkinen valmennus

P S Y Y K K I N E N V A L M E N N U S

Jaksamista ja hallinnan tunnetta

Psyykkinen valmennus pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Käytettävät työkalut ja harjoitteet pohjautuvat tieteellisesti tukittuun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, eli HOT:iin.

Psyykkisellä valmennuksella tuetaan mm. asiakkaan motivaatiota kohti pysyvää muutosta, autetaan stressin hallinnassa, opetellaan elämään arvojen mukaista elämää, sekä asetetaan toimivia tavoitteita.

Yksittäinen tapaaminen

Kolme varttia

Tapaamisen teema muokkautuu tavoitteidesi ja toiveidesi mukaan.

89 €/h
4 kk

Mielen muutokset

Valmennus sisältää 6 x 45 minuutin tapaamista. Toimimme suuren osan ajasta ns. autopilotilla emmekä ajattele tietoisesti läheskään kaikkea toimintaamme. Valmennus auttaa sinua mm. kirkastamaan omaa arvomaailmaasi, sekä tiedostamaan tunteita, ajatuksia ja uskomuksia, jotka ohjaavat käyttäytymistäsi.

129 €/kk

Varaa aika alkukartoitukseen tai kysy tarjous